Hershfeld Family Tree

  • Use compact layout

Interactive tree of Chaim Wiener

Eidel Nomberg 1852
Mendel Tenenbaum
Chanoch Henoch Nomberg 18191846
Unknown
Yosef Ephraim Fishel Nomberg 18201889
Miriam Leah Weinreb 18211898
Meir Nomberg 18211822
Freidel Nomberg 18221849
Yisroel Friedenshon
Yehuda Yudel Nomberg 18321884
Rifkah Leczycka 18311888
Yisroel Moshe Nomberg 18501924
Leah Lichtenberg 1884
Yechezkel Nomberg 17861856
Esther Levine 17991842
Raizel 1817
Moshe Rawicz
Menachem Mendel Lipmanowicz 18011873
Gittel Rawicz 18071895
Yehoshua Falk 1873
Tsherna Nomberg 1834
Eliezer Lipman Rawicz 1841
Yehoshua Falk 1873
Gittel Rawicz 18071895
Sara Nomberg 17871851
Yaakov Yehuda Leib Falk 17671838
Hinda Nomberg
Binyomin Schreiber 17821839
Majer Nomberg 18231865
Gittel Laichter 18251868
Jozef Nomberg 1825
Chajm Mozesz Nomberg 1829
Ryfka Szwajcer 1832
Jude Nomberg 1832
Fraidel Nomberg 1834
Tenenbaum
Lewek Nomberg 1836
Bajla Perle 1838
Cerel Nomberg 1837
Eliezer Lipman Nomberg 18401913
Avraham Nomberg 18441847
Sora Nomberg
Private
Shlomo Nomberg 18021852
Trana Rifka Wartski 1852
Frajdel Nomberg 1881
Zelman Szmul Witelsohn
Boruch Bendet Nomberg
Unknown
Fraidel Posner 1829
Yehuda Leib Nomberg 1831
Yehuda Leib Posner 17571772
Chaim Posner 1838
Seril Wiener
Meir Posner 17281807
Chaim Wiener